Title

Proefken Oft Staelken Van Iohannis Vtenbogaerts ende Iacobi Taurini Onderlinghe Verdraeghsaemheyt : Dat is: Een Register van verscheyden vinnighe bittere ende onbehoorlijcke laster-redenen: Waer mede sy de leere onser Kercken ende vrome Leeraren schandelijck [...] / [Vincent van Drielenburch]. Amsterdam : Brandt, 1616