Title / Description
Christianus-Mercurius, Ofte Christelijcken Bode met twee Brieven : d'Eene ghesonden aen D. Jacobum Arminium den 19. Aprilis, 1608. d'Ander ghesonden aen Johan Wtenbogaert den laetsten Augusti, 1608 / Door Vincent van Drielenburch, Lidtmaet der Kercke Godes, over het getuygenisse Iesu christi, gebannen uyt de Stadt, Steden ende Landen van Vtrecht. Amsterdam : Brandt, 1616