Title / Description
Jakob <I., England, König>: Oratie, Welcke De Coninck van Groot Britannien ghedaen heeft, op de by-een-komste des Parlements, binnen Londen, den 23. Ianuarij, Anno 1621 : Wt d'Enghelsche, in Neder-duytsche sprake over-gheset. Aernhem : Jansz, 1621