Title / Description
Vertoogh, By De Remonstranten Gheciteert ende ghedeputeert, op het Synodes Nationnael tot Dordrecht : Affghesonden naer den Haghe, met eenen expressen den 26. Januarij, Anno 1619. Aen De ... Heeren, De Staten Generael Der Vereenichde Neder-Landen. [S.l.] : [S.n.], 1619