Titel / Beschreibung
Request Aende Doorluchtige, Hooch-moghende Heeren, mijn Heeren de Staten Generael der Vereenichde Provintien, Van Weghen De Remonstranten, gheciteerde [...] : [... versoeckende dat de selve gelieve de supplianten ... van den haren het voorsz. arrest te ontslaan .... Ende was ondergheteeckent van alle de gheciteerde [...]. [S.l.] : [S.n.], 1619