Title / Description
Antwoort, Tot wederlegginghe van het monstreus, oproerich Discours ende Pasquil Iacobi Taurini ende der sijner, het welcke in Vergaderinge der E. H. Staten [...] : Ten dienste van alle vrome christenen, so binnen als buyten dese Provintie woonachtich, die door de tonge van desen onghebonden Lasteraer qualijck bericht [...] / Gestelt door een Lief-hebber der Waerheyt. [S.l.] : [S.n.], 1617