Title / Description
Verantwoordinge Tegens de hevige Predicatie Festi Hommii, gedaen in de Ste Pieters Kercke tot Leyden den xvj. Octobris deses Jaers 1616 : Daerinne claerlijck bewesen wordt, hoe deselve Festus hem gheenssins en heeft gesuyvert, noch verontschuldicht, van de seltsame dolingen, hem aengewesen [...] / [Johannes Arnoldi Corvinus?. Bernard Dwinglo?]. Goude : Burier, 1616