Title / Description
Carleton, Dudley: Oratie Ghedaen door den Doorluchtigen, ... Heere, Dudley Carleton Ridder, Ambassadeur van syne Konincklijcke Majesteyt van groot Britannien, &c. Aende [...] : Tot wechneminghe vande droeve oneenicheden, inde Kercke ende Policite [!] ontstaen, uyt ende door de Leere Arminij, ende de syne. [S.l.] : [S.n.], 1617