Title / Description
Jakob <I., England, König>: Copie Van een Brief geschreven vande Conincklijcke Majesteyt van groot Brittannien Iacobus de I. aende hoogmoghende Heeren Staten vande Geunieerde Provincien, [...] : mitsgaders advijs om de selfde te stillen. Overgheset uyt de Françoysche tale. [S.l.] : [S.n.], 1617