Titel / Beschreibung
Wtenbogaert, Johannes: Noodighe Ontschuldiginghe Ioannis VVtenbogaert Over 't Chartabel van Grove Lasteringen ende Beschuldigingen : Niet getogen uyt sijn Tractaet, maer uyt sijne wel-ghestelde Redenen verkeerdelijck aen-gewesen. 's-Graven-Haghe : Iacobsz., 1616