Title / Description
Weegh-Schael, Om In alle billickheydt recht te over-weghen De Oratie Vanden Eedlen, Hoochgeleerden, Wijsen, ... Dvdley Carleton, Ambaßaduer [!] van den [...] : Onlanghs ghedaen inde Vergaderinghe der Edele ... Heeren Staten Generael: Ghemaeckt Tot grondige Aenwijsinghe vanden waren Oorspronck [et]c. der huydendaechsche [...] / [Jacobus Taurinus]. [S.l.] : [S.n.], 1617