Title / Description
Corte ende naecte ondeckinghe van den Lvegen-Geest, onlangx verschenen in de uytgegevene Antwoordt tot wederlegginghe van het Discours over de Amsterdamsche [...] : Eccles. XX. vers. 26,27,28 / [Jacobus Taurinus]. [S.l.] : [S.n.], 1617