Title / Description
Antwoordt, Van de Edele Moghende Heeren Staten van Uytrecht, op de Propositien, ghedaen van weghen de H.M. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, [...] : [... Ghedaen tot Utrecht den 17. septembris 1617. ... Ter Ordinantie ...Heeren de Staten]. Uytrecht, 1617