Title / Description
Querela Patriae: Dat is, Clachte des Vaderlants Over De teghenwoordighe swaricheden, door ettelijcke, ende etterlijcke Nieus ghesinde Leeraers, inden Lande [...] : Claegs-wijse gestelt / Door Alexius Philopator [i.e. Ewout Teellinck]. Amsterdam : Marten Jansz. Brandt, 1617