Title

Requeste Vande Dolerende Kercke van Haerlem, Aende E.E. Magistraet der selver Stadt : Met Den Deductie, Ghestelt tot justificatie van d'onder-teeckeninghe, die tot het overleveren van het voorschreven Request voor eenighe weecken aldaer [...]. Amsterdam : Brandt, 1617