Title / Description
Eryci[i] Puteani Professeurs tot Leuven Burgerlijck Discours over de Nederlandsche Treves : Tot noch toe vanden Aucteur binnen ghehouden, maer nu in t' licht gegeven, tot het gemeene beste. Noch is hier by ghevoegt, om de gelijckheid der verhandelinge [...] / Uut t' Latijn in onse Nederduytsche Tale overgheset door E.M.F.L. [S.l.] : [S.n.], 1617