Title / Description
Spaenschen Raedt, Hoemen de vereenichde Nederlanden alderbest wederom sal konnen brenghen onder 't ghebiedt van den Koninck van Spagnien : Tot waerschouwinghe van alle Vrome Nederlanders, voornamelijck die in Regeeringhe der selve Landen zijn, uyt de uytgheghevene schriften van eenige Spaensche [...] / door een Liefhebber des Vaderlandts uytghetrocken ende t'samen ghestelt. [S.l.] : [S.n.], 1617