Title / Description
Aerssen, François van: Corte Antwoort aen de Doorluchtichste, Hoogh-Moghende Heeren, De Staten Generael, Overghegheven by d'Heer van Sommelsdiick, Teghens seker Vertooch, geadvoueert, [...] : [... Wt den Hage, desen 27. Junij 1618. ... Franchoys van Aerssens.]. s'Gravenhage : Meurs, 1618