Title / Description
Cort Bericht ende wederlegginge, der beswaernissen en[de] betichtinghen, dewelcke den Evangelischen Stenden, in't Coninckrijcke van Bohemen, tot derselver [...]. s'Graven-Hage : Meuris, 1618