Title / Description
Extract Wt de Annotatien ende Verclaringhen van de Acten des Vredehandels te Colen gheschiet, A[nn]o 1579. Doen drucken met Privilegie van de Staten van [...] : Vervatende 't Recht der Volck'ren, de Macht der Ov'richeden, ende de justificatie van die van de Gereformeerde Religie inde Nederlandtsche Provincien, [...]. Amsterdam : Brandt, 1618