Title / Description
Ivstificatie vande Resolvtie Der H. M. Heeren de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ghenomen den 4. Augusti 1617. op hare H. M. Name inghestelt ende [...] : Met by voeginghe van verscheyden Verificatien daer toe dienen. [S.l.] : [S.n.], 1618