Title / Description
Copie Van de t'Samen-sprekinghe Des Paus ende Coninghs van Spangjen, over henlieder ghenaemde Nederlandtsche Rebellen : Gheschiedt in haren Droom, in de nacht van Vrouw-Lichtmisse, 1618 / Wt het Italiaens ende Spaens getranslateert Door Aleetheia. [S. 13 unterzeichnet: door H. V. B. V. I. O. G.]. [S.l.] : [S.n.], 1618