Title / Description
Triomfe vande Doorluchtige Pr. van Orangien, ende het gheheele huys van Nassau, so wel overleden als teghenwoordigh : Met bewijs van de schandelicke daden ende schriften, in wat Balans ofte Weeghschael de Lasteraers, dese Doorluchtige Pr. met der E.M.H. Staten Bontgenoten [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618