Titel / Beschreibung
Ernstighe Aen-spraeck Aen de Maeghdt van Hollandt : Tot Waerschouwinghe van alle goede Liefhebbers der Oude Vaderlijcke Vrijheydt. En Vertellingh van een Droom / [Jacobus Taurinus]. [S.l.] : [S.n.], 1617