Title / Description
Presentatien ghedaen, Soo by de Heeren Magistraten, als by den Kercken-Raedt tot Rotterdam, aen de Af-ghezonderde Lidtmaten vande Gherformeerde kercke [...]. Rotterdam : Bastiaensz, 1618