Title / Description
Aerssen, François van: Nootwendich Ende Levendich Discours, Van eenige ghetrouwe Patriotten ende Liefhebberen onses Vaderlandts, over onsen droevighen ende periculeusen Stae [...] : Waer inne oprechtelic ende levendich vertoont wort, in wat perikel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen tenderen: met de [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618