Title / Description
Noodtwendigh Ende Levendigh Discours, Van eenighe getrouwe Patriotten ende Lief-hebberen onses Vaderlandts; over onsen droevigen ende periculeusen Sta [...] / Waer inne oprechtelijc ende levendigh verthoont wordt; in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen tenderen: Met de noodighe middelen om die te remedieren. In 't Licht ghebracht, Om teghen die vileyne boecxkens, Weegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c. ghelesen te worden. [S.l.] : [S.n.], 1618