Titel / Beschreibung
Beklaeghlijc Verhael, Over den dootslach ghedaen aenden persoone, van seer gheluckigher memorien, Henricus de 4. Koninc van Vrancrijc ende van Navarre : Overgheset vvt de Fransoysche Tale, na de Copie ghedruct Tot Parijs. Rotterdam : Ghelen, 1610