Title / Description
Verdrach gemaeckt ende besloten inden Hage in Hollandt, den sevenden Januarij inden Jare sesthien-hondert en[de] thien, tusschen den Ghecommitteerden van [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1610