Title / Description
Cort Verhael, Vande Ontschutteringe, gedaen aen eenige vrome ende gequalificeerde Borgers, binnen de Stadt Leyden, en[de] vande Proceduren aen sommighe [...] : Ghelijck het selve, by maniere van Remonstrantie, aende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, in der selver vergaderinge is gepresenteert [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618