Title / Description
Reuck-Appel, Af-ghevende den lieffelijcken Geur vande Daden des Door-luchtighen ende Hoogh-geboren Vorsts, den Prince Van Orangien, Hoogh-loffelijcker [...] : onlanghs by een On-ervaren Wey-man veroorsaeckt, door het Opdoen ende Aen-wijsen van een Valsche, fenijnighe Spore, Tot Verdedingh vande Oprechte Na-Sporingh: [...] / Ghestelt door een Lief-hebber der Neder-landtsche Vriiheydt [i.e. Jacobus Taurinus]. [S.l.] : [S.n.], 1618