Titel / Beschreibung
Procvratie By eenighe Steden van Hollant gegeven aen heure gecommitteerden, ter Dach-vaert van de Heeren Staten van Hollant vanden 14 Mey, 1618. Stilo [...] : Mitsgaders De Procuratie dien volgende by de Heeren Staten van Utrecht gegeven aen heure Ghecommitterden ter vergaderinghe van de Ho.Mo. Heeren Staten [...]. s'Graven-Hage : Hillebrant Jacobsz, 1619