Title

Remonstrantie Aende Hooghe ende Moghende Heeren Staten van de Landen van Hollandt ende West-Vrieslandt / van Heer Iohan van Oldenbarnevelt, Ridder, Advocaet van den selven Lande. s' Graven-Haghe : Hillebrandt Jacobssz, 1618