Title / Description
Den Orangien-Appel, dienende tot een Antidote, Om niet verghifticht te werden door den fenijnighen dampe daer mede den Revck-Appel vanden verdorven Apteker [...] : mits de verscheyden Composita ende niet Simplicia daer dezelve mede is vermenght van sware ende vergiftige reucken; die niet alleen de Herssenen, maer [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618