Title / Description
Artiickelen Van Het Bestant ghesloten ende gheconcludeert voor XII. iaren tusschen de Maiesteyt des Konincks Van Spanien, &c. Ende De Doorlvchtichste Eertshertoghen [...] / [Albert ende Isabella Clara Eugenia]. Antwerpen : Ioachim Trognesius, 1609