Title / Description
Claechlick Discours over het attentaet ende eysschelicke moort van aller hoochster gedachte Henrick de vierde, Coninck van Vranckrijck ende Navarre : Overgheset uyt het Francoys ghedruckt te Parijs bij Francois Huby, inde strate van S. Jacob inde groene Soufflet, voor t' Collegium van Marmoutier / [door Pelletier]. s'Graven-Haghe : Jacobsz, 1610