Title / Description
Tsamen-spreeckinghe. Vande Vertaelde Theses Ofte Diputatien, de eene Doct. Francisci Gomari, de andere Doct. Iacobi Arminij, aenghaende de Goddelicke Predestinatie, [...] : tot behulp vanden Leser / ghestelt ende uyt-ghegheven door Reginald. Donteclock, Dienaer des H. Evangelij. Delf : Andriesz., 1609