Title / Description
Philipp <III., Spanien, König>: Copie vande Aggreatie Gesonden by de Maiesteyt des Coninks van Spaengien &c. Aende Illustre Heeren der Staten Generael vnde [!] Vereenichde Nederlandtsche [...] : Gegeven Tot Segovia den 7. Iulii 1609. [S.l.] : [S.n.], 1609