Title / Description
Gomarus, Franciscus: Francisci Gomari Vvaerschouwinghe, Over de Vermaninghe aen R. Donteclock : Waer in bewesen wordt, 1. Hoe dat de vermaender veranderinghe in de Religie soeckt: 2. Wat het ampt zy, soo van d'Overheyt, als van de dienaren des Goddelicken [...]. Leyden : Orlers, 1609