Title / Description
Triumphante ende Blijde Incomste binnen Antwerpen, Vande Ambassadeurs, van wegen de Coninghen van Vranckrijck ende Enghelant : Opt stuck vande Vrede-handel ofte lanckduerich Bestant tusschen hare Hoocheden, ende de E. Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Gheschiet [...]. Hantwerpen : Ballo, 1609