Title / Description
Jakob <I., England, König>: Den Eedt Die Jacobus de IIIIde Coninck in groot Britanien zijne Onderdanen voor-stelt ende heeft doen zweeren : Ghetrocken uyt zijn boeck gheintituleert Apologia pro Iuramento fidelitatis. Ghedruckt tot Londen by Jan Norton, Drucker des Conincklijcke Majesteyt. Anno [...]. [S.l.] : [S.n.], 1609