Title / Description
Codicille van de Nederlandsche Oorloghe, Waer in Sy eenighe Vrienden, Weldoenders en de Dienaren, in haer principael Testament van date den tweeden Februarij [...] : Noch Een Wellecom-Dicht van het Bestandt. Noch Andere Ghedichten van Bestandighe Vrede / Alle door Yemand Van Waer-mond [i.e. Simon van Middelgeest] [i.e. Adriaen van Nierop]. France end al [Frankendal] : Frederijck de Vrije, 1609