Title / Description
Verdedinghe Voor die Edele Mogende Heeren Staten vande Ghevnieerde Provintien, teghens de lasteringhe der ghener Diese t'onrechte beschuldighen van Inbreucke [...] / Wt het Latijn, door een Liefhebber des Vaderlants, overgeset. [S.l.] : [S.n.], 1609