Titel / Beschreibung
Vercondinge van het Bestandt, tusschen sijne Majesteyt, ende hunne Doorluchtichste Hoocheden ter eenre, ende de Staten Generael vande vereenichde Nederlanden [...] : Ghedaen voor den Stadt-huyse der stadt van Antwerpen, den 4 April, Anno 1609. Hantwerpen : Abraham Verhoeven, 1609