Title / Description
Vercondinghe van het Bestant, tusschen die Maiesteyt vanden Coninck van Spaignien, etc. die Doorluchtighe Princen Albert ende Isabella Clara Eugenia, EertzHertogen [...] : Ghedaen voor den Stadthuyse vanden Haghe, den een ende twichtichsten Aprilis Anno 1609. 1609 ; s'Graven-Haghe : Iacobsz., 1609