Title / Description
Een VVaerachtich verhael Van het ontdecken des aenslachs op de stadt Geneven ende het Lande van Berne : Voorgenomen by den Heer Loijs de Combousier Du Tarrail ende sijnen knecht La Bastide, beyde daer over ter doot ghebracht. Wt Geneven In eenen brief herwaerts [...]. Amsterdam : Colijn, 1609