Title / Description
Eene treffelijcke tzamensprekinghe tusschen den Paus ende Koninck van Spaengnien, belangende den Peys met ons lieden aen te gaene. [S.l.] : [S.n.], 1607