Title / Description
Eene treffelijcke t'zamensprekinghe tusschen den Paus ende Coninck van Spaengnien, belangende den Peys met ons lieden aen te gaene. [S.l.] : [S.n.], 1608