Title / Description
Procuratie oft bevestinghe der Conincklijcke Ma[jest]eyt van Spaignien, etc. Ende haer Doorluchtichste Hoocheden, Souverayne Princen ter eenre, ende de [...] : Waer in het Bestant ofte Trefues van 12. Iaren besloten binnen der stadt van Antwerpen den 9.April 1609. ende de Articulen daer van ghemaect, ende te voren [...]. Bruessel [u.a.] : Rutgert Velpius [u.a.], 1609