Title / Description
Christelicke Gedichten Ghemaeckt Tot Lof van t'Bestandt ende Vrede : Mitsgaders Een Echo ofte Weder-galm, op't Bestandt ende Vrede. Ende Noch Een Nederlandts Wellecom-dicht. Retrograde. Vrede is costelijck en goet, ... / [Adriaan van Nierop]. [S.l.] : [S.n.], 1609